Studia

Ostatnio uaktualniane: 3.04.2006

Strona główna

Spis treści

LaTeX

LaTeX (15.11.2003)
Notatki związane z LaTeX-em; zobacz też FAQ Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX
Wzór sprawozdania w LaTeX-u (15.11.2003)
Większość prowadzących właśnie takie sobie życzyła. (Pierwszą wersję napisałem w plain-TeX-u... w ogóle go nie znając).

Sztuczna inteligencja

Zbiory rozmyte
pythonowa klasa plus mała demonstracja (wykresy dostępne przez GNUplota)

Podstawy programowania funkcjonalnego i weryfikacji

Emulator maszyny RAM (23.01.2005)
Program konsolowy.
Procesor
Prosty procesor, który interpretuje rozkazy ADD, SUB, MULT, DIV, SQRT, SET, LOAD oraz STORE.
SML: moje wersja operacji na listach (14.11.2004)

Zostały zdefiniowane następujące funkcje:

 • @ — łączenie list
 • rev — odwrócenie listy
 • length — długość listy
 • maxint — maksymalna wartość całkowitoliczbowa na liście
 • map — aplikacja funkcji dla każdego elementu listy
 • head — pierwszy element listy
 • tail — pominięty pierwszy element
 • nth — n-ty element listy
 • last — ostatni element listy
 • take — n-pierwszych elementów listy
 • drop — pominięte n pierwszych elementów
 • concat — połączenie dwóch list
 • member — sprawdza czy coś należy do listy
 • filter — zwraca te elementy listy, dla których predykat jest prawdziwy
 • partition — rozdziela listę na dwie, według predykatu
 • partition2 — szybsza wersja
 • zip — łączy dwie listy w listę par
 • unzip — rozdziela listę par na dwie listy
 • foldl
 • remove — usuwa podany elementy z listy
 • removedup — usuwa powtarzające się elementy
Liczy słabo rosnące

Następujące funkcje zostały zdefiniowane:

 • isok — sprawdza czy lista jest słabo rosnąca
 • insert — dołącza do listy element
 • merge — łączy dwie listy słabo rosnące

Pozostałe funkcje

 • prefix — sprawdza, czy jedna lista jest prefiksem drugiej listy
 • collect_dup — zwraca tylko te elementy, które występują na liście 2 lub więcej razy
 • collect_singles — zwraca tylko te elementy, które występują na liście dokładnie raz
 • remove_odd — usuwa co drugi element listy
 • int2real — zamienia liczbę typu integer na real
 • intpow — potęgowanie liczb całkowitych

Elektronika

Pomiar rezystancji metodą 4-punktową
Krótki opis
Dokumentacja dla programu SPICE 3f5 w formacie HTML [gz]
Utworzona z oryginalnego, tekstowego formatu (skrypt shellowy do tworzenia ww dokumentacji [tgz])
Symulacje różnych układów elektronicznych w SPICE
Pliki .spice zostały przetestowane w ngspice; schematy elektryczne zostały narysowane w XCircuit.

Algorytmy i struktury danych update

Emulator maszyny RAM [HTML] [tgz] (kwiecień 2003, 27.10.2008) update
Dostępna jest wersja napisana w JavaScript, którą uruchamia się bezpośrednio w przeglądarce. Istnieje także wersje konsolowe napisane w Pythonie i SML-u, aczkolwiek obie nie tak bardzo rozbudowane jak ta Javascriptowa.

Programowanie komputerów

Projekt z ANSI C [tgz] (20.03.2004)

Obliczenie częstotliwości występowania słów w pliku tekstowym. Odpowiednik w Pythonie:

d = {}
for line in open('file', 'r'):
    for word in line.split():
        d[word] = d.get(word, 0) + 1

for word in sorted(d.keys()):
    print word, '=>', d[word]

Architektura komputerów

Programy należy kompilować w Borland C, wersja 3.:

Projekt zaliczeniowy — labirynt 3D (źródło + .exe) (16.05.2004)
W programie zwiedza się wylosowany labirynt, sterowanie jest takie, jak w większości gier FPP. Istnieje wersja tylko pod DOS, aczkolwiek praktycznie całość została napisana i przetestowana w Linuksie, w X Window System.
zrzut ekranu: Cieniowanie płaskie zrzut ekranu: Cieniowanie gourauda zrzut ekranu: Teksturowanie zrzut ekranu: Przezroczyste ściany

Teoretyczne podstawy informatyki

Program w Pythonie sprawdzający algorytmem Cooke'a-Youngera-Kasamiego przynależność słowa do języka bezkontekstowego. (26-27.03.2004)

Użycie:

$ python2 cook_younger_kasami.py -f=plik -w=słowo

Plik powinien zawierać reguły produkcji, zobacz przykład 1 (słowo 'baaba') lub przykład 2 (słowo 'aababa'). Na bazie tego programu powstały dwa inne, które na standardowe wyjście wypisują kolejne kroki algorytmu, bądź to w formacie LaTeX, bądź HTML; zobacz plik HTML wygenerowany dla danych z przykładu nr 1.

Poniżej zamieszczam prawie wszystkie projekty z tego przedmiotu. Grafy [pliki .dot] były generowane przez program Graphviz.

Projekt 2 [ps.gz] [tar.gz]
Przekształcenie gramatyki bezkontekstowej do postaci normalnej Greibach, oraz postaci normalnej Chomsky'ego.
Projekt 3 [ps.gz] [tar.gz]
Sprawdzenie algorytmem CYK przynależność słowa do języka bezkontekstowego.
Projekt 4 [ps.gz] [tar.gz]
Przekształcenie gramatyki regularnej niedeterministycznej i niezupełnej w — kolejno — deterministyczną i zupełną.
Projekt 5 [ps.gz] [tar.gz]
Równania lingwistyczne — znalezienie wyrażenia regularnego, opisującego słowa, które podane automatowi Mealy'ego (znajdującemu się w podanym stanie wewnętrznym), spowodują, że na wyjściu pojawi się określony stan.
Projekt 6 [ps.gz] [tar.gz]
Sieci Petriego — utworzyć reprezentację algebraiczną podanej sieci, wyznaczyć dwa kolejne znakowanie następnicze, narysować graf znakowań osiągalnych, określić własności dynamiczne i statyczne sieci.

Metody obliczeniowe

Projekt [m-pliki] [PDF] [TeX, rysunki] (4.07.2004)

Sformułować, przy użyciu metody Lagrange'a II rodzaju, równania różniczkowe dla podanego układu mechanicznego.

ekran programu w Matlabie (interfejs graficzny stworzony w GUILE)

Elementy Logiki i Arytmetyki Komputerów

Pliki dla programu TkGate.

flipflop.v
przerzutnik typu T, JK i JK jako dwójka licząca
92.v
licznik scalony serii '92 (mod12)
mod12_1.v
mod 12 zrealizowany za pomocą mod3 i mod4 połączonych kaskadowo
mod12_2.v
mod 12 zrealizowany za pomocą licznika mod16
ahead.v
sumator 4-bitowy z przeniesieniami równoległymi (carry-look-ahead)
ahead_vs_ripple.v
porównanie szybkości działania sumatora z przeniesieniami równoległymi z sumatorem z przeniesieniami szeregowymi
ahead_vs_ripple.gss
skrypt inicjujący powyższą symulację (rozmieszczane są próbniki dla najważniejszych sygnałów)

Sprawozdania

Ćwicznie 2 i 3 [ps.gz] [src.gz] (4, 4.5)
Ćwiczenie 2 — Synteza przerzutników synchronicznych, ćwiczenie 3 — Analiza i synteza układów synchronicznych
Ćwicznie 4 [ps.gz] [src.gz] (5)
Liczniki asynchroniczne: realizacja licznika asynchronicznego na kilka sposobów
Ćwicznie 5 [ps.gz] [src.gz] (5)
Liczniki synchroniczne: realizacja licznika synchronicznego, zliczającego w podanym kodzie (tutaj: 5-bitowy Johnsona)
Ćwicznie 6 [ps.gz] [src.gz] (5)
ALU Sumatory: porównanie sumatorów z przeniesieniami szeregowymi i równoległymi
Projekt końcowy [ps.gz] [src.gz] (chyba 4)
Zaprojektowanie licznika zliczającego w kodzie 1 z 5

Dokument utworzony przez rozszerzony rst2html.