strona główna

Historia zmian

27.10.2008
 • poprawiony błąd wykonywania instrukcji HALT w wersji Pythonowej; zgłoszony przez Marina Grzywaczewskiego
22.02.2007
 • zniesienie limitu ilości rejestrów!
23.01.2005
 • wersja konsolowa w SML-u
5.07.2004
 • reorganizacja strony WWW, drobne poprawki
24.04.2003
 • wersja konsolowa
24.04.2003
 • przykłady:
  • funkcja signum
  • obliczanie pierwiastka kwadratowego
  • sortowanie przez wstawianie
  • odwracanie tablicy
 • uzupełnienie dokumentacji
 • kilka poprawek
20.04.2003
 • poprawka funkcji __vm_set_IP
 • rozbudowano wyświetlanie bieżącej instrukcji
19.04.2003
 • przykład programu obliczającego silnie
 • poprawiony błąd w 'split_lines', spowodowany odmienną reprezentacją końców linii w Windows i *nix. (skrypt dziala teraz prawidlowo w Linuksie oraz Windows)
11-18.04.2003
 • program w wesji JavaScript
 • dokumentacja