G = <{S, A, B, C, a, b}, {a, b}, P, S>

P:

S → AB|BC
A → BA|a
B → CC|b
C → AB|a
x = baaba

Pierwsza część algorytmu

Druga część algorytmu

B A,C A,C B A,C
V11 V21 V31 V41 V51
A,S B S,C A,S
V12 V22 V32 V42
- B B
V13 V23 V33
- A,S,C
V14 V24
A,S,C
V15

Ponieważ S ∈ V15, zatem słowo baaba należy do języka L(G).