Czteropunktowa metoda pomiaru rezystancji

Wojciech Muła

schemat pomiarowy
schemat dla Lynx'a
Kluczowym elementem jest źródło prądu, które wymusza w obowodzie stały prąd o natężeniu J. Mierzony obiekt jest włączany do zacisków 1, 4 (zaciski źródła prądowego), natomiast spadek napięcia mierzony jest na zaciskach 2 i 3, umieszczonych blisko końcówek mierzonej rezystancji R.

Ponieważ prąd w obowodzie jest stały (i znany!), więc woltomierz mierzy napięcie dokładnie pomiędzy punktami 2 i 3; rezystancja doprowadzeń 1-2 i 2-4 jest pomijana.

Metodę tą stosuje się do pomiaru bardzo małych rezystancji.