Punkty przecięcia dwóch krzywych Beziera 3. stopnia

Autor: Wojciech Muła
Dodany:15.02.2007

Analitycznie jest to możliwe: jedną z krzywych wyraża się za pomocą funkcji uwikłanej f(x, y) = 0 (wykonalne), a funkcje tworzące drugą krzywą podstawia (wykonalne) i otrzymujemy wielomian 9. stopnia ze względu na parametr drugiej krzywej. Praktyczny problem to wyznaczenie pierwiastków wielomianu.

Dlatego o wiele prościej aproksymować dwie krzywe łamaną — krzywe są dzielone na coraz mniejsze łuki aż do chwili, gdy staną się dostatecznie „płaskie” (zobacz w osobnym artykule), a wtedy zastąpić je odcinkami i obliczyć przecięcia, co jest bardzo łatwe. Jeśli krzywe zostaną podzielone na dostatecznie krótkie łuki, można odczytać punkty przecięcia i wartości parametrów z praktycznie dowolną dokładnością.

img/cbezier-cc-tkdemo.png

Program:

Wymaga: