pliterki

Treść

Introduction

Pliterki is a specialized spellchecker for polish language. It's main purpose is fixing polish text by adding missing diacritical characters. If you don't speak polish and do not work with polish text, you won't find this program useful.

The rest of README is written in polish.

Wprowadzenie

Pliterki zostały pomyślane głównie do uzupełnienia brakujących znaków diakrytycznych, czyli popularnych „ogonków”. Ich ręczne dostawianie jest uciążliwe, a ponadto bardzo łatwo coś przeoczyć. Siłę programu najlepiej widać przy poprawianiu tekstów całkowicie wyzbytych polskich znaków diakrytycznych.

W dalszej części README będzie używane określenie „polskie litery”, które co prawda nie jest poprawne, ale za to bardziej zwięzłe od „polskich znaków diakrytycznych”.

Wymagania

 1. aspell (http://aspell.net)
 2. Python w wersji 2.3 lub nowszej
 3. polski słownik do aspella; polecam http://www.sjp.pl, a jeśli używasz Debiana, zainstaluj pakiet aspell-pl
 4. rozszerzenie do Pythona o nazwie aspell-python
 5. trochę miejsca w $HOME

Opcje programu

Sposób użycia:

pliterki [opcje] PLIKI

Opcje:

-h, --help
 • pomoc
-r, --readme
 • wyświetlenie README
-v, --version
 • wersja programu
-n
 • tryb nieinteraktywny
-H, --html
 • przetwarzanie pliku HTML
-q, --quiet
 • program nie wypisuje nic na ekranie użycie tej opcji implikuje tryb nieinteraktywny
-a, --all
 • sprawdzane są również słowa zawierająca polskie znaki
-s, --spell
 • słowa zawierające polskie znaki są sprawdzane przez aspella (wówczas program działa podobnie do aspell check)
-d
 • pyta o pisownię w przypadku, gdy nie udało się znaleźć podobnych słów w słowniku

Pliki są nadpisywane, do nazwa kopii oryginału doklejana jest tylda.

Podstawy

Program mając dane „polskawe” słowo tworzy listę możliwych słów zawierających polskie litery, następnie weryfikuje swoje domysły sprawdzając wszystko w słowniku i ostatecznie:

Domyślnie przetwarzane są wyłącznie te słowa, które nie zawierają żadnej polskiej litery, a więc składają się jedynie ze znaków z podstawowego alfabetu a..z, A..Z.

Można to zmienić podając opcję -a, wówczas także słowa zawierające polskie litery są spolszczane. Użyteczne, gdy piszemy w miarę poprawnie, ale zdarza nam się „gubić” polskie literki.

Pamięć podręczna

Bardzo istotną cechą pliterek jest używanie pamięci podręcznej, dzięki czemu nie ma potrzeby odpytywać za każdym razem aspella — w efekcie uzyskuje się znaczne przyspieszenie, szczególnie jeśli poprawiane jest kilka tekstów pod rząd, albo tekst jest długi i wracamy do jego korekty kilka razy.

Pamięć podręczna jest zachowywana na dysku, w katalogu $HOME/.pliterki/.

Można skasować pliki z tego katalogu jeśli zajmują za dużo miejsca albo uruchamianie programu trwa za długo (szybkość wczytywania tych plików jest ściśle uzależniona od Pythona).

Tryb nieinteraktywny

W tym trybie wykonywane są wyłącznie automatyczne zamiany.

Tryb interaktywny

W tym trybie również wykonywane są automatyczne zamiany, ale jeśli dla danego słowa istnieje więcej niż jedno słowo, to użytkownik jest proszony o wybranie jednego.

Jeśli zostanie podana opcja -d, to w przypadku gdy nie uda się znaleźć żadnego słowa, użytkownik jest proszony o wpisanie jakiegoś, nie występującego w słowniku.

Poniżej „zrzut ekranu” z trybu interaktywnego:

################################################################################
'Pliterki' zostały pomyślane głównie do uzupełnienia brakujących znaków
diakrytycznych, czyli popularnych "ogonków". Ich ręczne dostawianie jest
uciążliwe, a ponadto bardzo łatwo coś przeoczyć. Sile programu najlepiej
                        ^^^^
widac przy poprawianiu tekstow calkowicie wyzbytych polskich znakow
diakrytycznych.

W dalszej czesci README bedzie uzywane okreslenie "polskie litery", ktore
co prawda nie jest poprawne, ale za to bardziej zwiezle od "polskich znakow
=== 12.5%% ======================================================================
Enter - bez zmian
1) siłę
2) sile
3) silę

R - zamień; A - zamień wszystkie; A <numer> - zamień wszystkie na słowo z listy
I - ignoruj wszystkie
X - nie pokazuj tego menu
C - kontynnuj zamianę bez interakcji
Q - przerwij
>
################################################################################

Na górze ekranu wyświetlany jest fragment pliku, aktualnie przetwarzane słowo jest podkreślone. Poniżej wyświetlana jest ponumerowana lista dostępnych słów.

Naciśnięcie Entera powoduje pozostawienie słowa bez zmian.

Wydanie polecenie R lub A (rozmiar liter nie ma znaczenia) wymaga wpisania słowa; jeśli nie będzie ono należało do słownika zostaniemy ostrzeżeni. Po zatwierdzeniu, R spowoduje zamianę podświetlanego słowa, natomiast A zamianę tego i wszystkich następnych.

Polecenia I spowoduje, że zaznaczone słowo zostanie uznane za poprawne i więcej nie będziemy nękani pytaniami o jego pisownię.

Polecenie A <numer> (spacja nie jest wymagana) jest szczególnie pożyteczne jeśli widzimy, że na liście znajdują się słowa, które na pewno w przetwarzanym tekście nie wystąpią. Np. dla „lub” lista propozycji to: „łub” i „lub” — to pierwsze nie jest zbyt powszechne.

UWAGA! Słowa dodane poleceniami R i A, oraz te które zostały zignorowane poleceniem I nie są nigdzie zapisywane. Co więcej, jeśli sprawdzamy wiele plików, to jesteśmy pytani czy skasować te słowa przed przystąpieniem do sprawdzania następnego pliku. Można wówczas skasować, pozostawić słowa i również ustawić, by program automatycznie kasował lub nigdy nie kasował obu zbiorów słów.

Polecenie X ukrywa menu — jest wyświetlana tylko lista słów.

Polecenie C przerywa pracę interaktywną i powoduje przejście w tryb nieinteraktywny.

Polecenie Q przerywa pracę programu.

Licencja

Program jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL (Powszechnej Publicznej Licencji GNU).

Historia zmian

20.01.2005
 • rozszerzenie możliwości funkcji generującej prawdopodobne polskie słowa
17.01.2005
 • znaczne przyspieszenie i ulepszenie funkcji generującej prawdopodobne polskie słowa
 • sprawdzania plików HTML-owych (opcja -H lub --html); sprawdzany i modyfikowany jest wyłącznie tekst między tagami oraz treść atrybutów title i alt
 • możliwość wpisania słowa, gdy program nic nie wymyśli (opcja -d)

Autor

Wojciech Muła, wojciech_mula#poczta!onet!pl ('#' = '@', '!' = '.')