On-line editor for ctib4tex

Run the program / uruchom

Treść

Polski

Wprowadzenie

Edytor ma wspomóc osoby tworzące dokumenty LaTeX-owe w których muszą wprowadzić jakiś tekst tybetański. Istnieje pakiet ctib4tex, który dostarcza tak odpowiednich fontów, jak i mechanizmu obsługującego translitrację Wyliego (bardzo sprytnie wykorzystuje mechanizm ligatur, wcześniejsze wersje pakietu wymagały wstępnego przetworzenia źródła zewnętrznym filtrem).

Sam edytor nie jest taki sprytny, nie korzysta z tej notacji — wstawia po prostu określone sylaby, tak aby ctib4tex takowe rozpoznał i wstawił odpowiedni glif.

Obsługa programu nie powinna nastręczać jakiś wielkich trudności — radzę po prostu poklikać i patrzeć co się stanie. Samo wprowadzanie liter za pomocą myszki jest dość męczące i dlatego warto nauczyć się skrótów klawiszowych — naprawdę przyspieszą pracę.

Skróty klawiszowe

Uwaga: wielkość liter ma znaczenie — a jest różne od A!

Użytkownicy VIM-a z pewnością dostrzegą pewne podobieństwa.

a, e, i, o, u
za aktywnym znakiem dopisuje wybrany znak z dołączoną samogłoską a, e, i, o lub u
A, E, I, O, U
zamienia samogłoskę aktywnego znaku
0, H
kursor na początek wiersza
$, L
kursor na koniec wiersza
h
kursor w lewo
l
kursor w prawo
k
kursor w górę
j
kursor w dół
y (copy char)
kopiuje aktywny znak do schowka
p (paste char)
wkleja skopiowany znak za aktywnym
P
wkleja skopiowany znak przed aktywnym
x (delete char)
usuwa aktywny znak
X
kopiuje, a potem usuwa aktywny znak (skrót dla yx)
D (clear to end of line)
usuwa znaki do końca wiersza, włącznie ze znakiem aktywnym
q (add empty line)
wstawia pusty wiersz przed aktywnym
Q
wstawia pusty wiersz za aktywnym
M (move line up)
przesuwa aktywny wiersz do góry
m (move line down)
przesuwa aktywny wiersz w dół
s (split line)
dzieli wiersz na aktywnym znaku (aktywny znak zostaje na końcu wiersza)
S
dzieli wiersz na aktywnym znaku (aktywny znak jest przenoszony do nowego wiersza)
J (join lines)
łączy wiersze aktywny z kolejnym — zawartość drugiego wiersza jest doklejana na koniec aktywnego
z
łączy wiersze aktywny z kolejnym — zawartość drugiego wiersza jest doklejana za aktywnym znakiem
c, C (clone line)
kopiuje wiersz

English

Key bindings

Attention: letter case matter, i.e. a is not A!

a, e, i, o, u
append after active char selected tibetan char with vowel a, e, i, o or u
A, E, I, O, U
change vowel of active char
0, H
move cursor home
$, L
move cursor to end of line
h
move cursor left
l
move cursor right
k
move cursor up
j
move cursor down
y (copy char)
copy active char to clipboard
p (paste char)
paste copied char after active char
P
paste copied char before active char
x (delete char)
delete active char
X
copy then delete active char (yx)
D (clear to end of line)
as command name states
q (add empty line)
add empty line after active line
Q
add empty line before active line
M (move line up)
move active line up
m (move line down)
move active line down
s (split line)
split active line at active char (active char left at the end of current line)
S
split active line at active char (active char is also moved)
J (join lines)
joins active and next line — contents of second line is appended at the end of active line
z
joins active and next line — contents of second line is appended after actuve char
c, C (clone line)
clone activeline

Autor/Author

Wojciech Muła, wojciech_mula@poczta.onet.pl