Buddyjski słownik ortograficzny

Treść

Wprowadzenie

Projekt ma na celu zebranie typowych dla tekstów buddyjskich słów i udostępnienie ich w postaci słowników elektronicznych, które mogą być wykorzystywane w narzędziach do sprawdzania pisowni, np. wbudowane w pakiet MS Office, Open Office, czy samodzielne programy aspell lub ispell.

Słownik jest adresowany do osób pracujących z tekstami buddyjskimi. Zdaję sobie sprawę, że na chwilę obecną jest mało słów, więc bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc. Jeśli uważasz, że jakieś słowo (lub odmiana) powinno się w słowniku znaleźć lub, co gorsza, znalazłeś błąd, skontaktuj się ze mną. Najlepiej przesyłając maila na adres wojciech_mula@poczta.onet.pl. Każdy głos jest mile widziany!

Słownictwo buddyjskie, poza nielicznymi wyjątkami, nie jest zakorzenione w polszczyźnie. Większość słów pochodzi z sanskrytu, pali, z języka tybetańskiego, chińskiego, japońskiego oraz koreańskiego. Na ogół ich transkrypcja jest wzięta z tekstów angielskojęzycznych i jest ona spolszczana, np. poprzez zamianę literki 'y' na 'j' (hinayanahinajana), 'v' na 'w' (bodhisattva - bodhisattwa/bodhisatwa) czy też usunięcie „nadmiarowej” literki 'h' (skandhaskanda). Czasem również w polskich tekstach występuje zapis fonetyczny, np. zamiast bhikkhu mamy bikszu. Dlatego też proszę się nie dziwić, iż Siakjamuni to także Śakjamuni, Siakiamuni, a nawet Szakjamuni.

Pobierz

Lista słów:
Słownik dla MS Office
Aby korzystać ze słownika należy wywołać Opcje z menu Narzędzia, wybrać zakładkę Pisownia i gramatyka i nacisnąć przycisk Słowniki.... W okienku, które się pokaże, należy nacisnąć przycisk Dodaj... i wskazać plik pl-budd-ms.dic.
Słownik dla OpenOffice
Należy skopiować plik do katalogu {...}/user/wordbook i uruchomić ponownie OpenOffice; prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze słownik uaktywnić. W tym celu należy w Opcjach (menu Narzędzia) wskazać pozycję Pisownia w Ustawieniach językowych i zaznaczyć pole obok słownika pl-budd.
Skompilowany słownik dla aspella (wersja 0.60.3)
Aby przy wywołaniu aspella z opcją --lang=pl słownik został uwzględniony należy dodać do pliku /usr/local/lib/aspell/pl.multi linijkę "add *[ścieżka do pliku]*pl-budd.rws".

Historia zmian