Scroll pionowy — optymalizacja

Autor: Wojciech Muła
Dodany:9.03.2002

Treść

Wprowadzenie

W artykule pokażę jak zminimalizować ilość przesyłanych danych przy przesuwanych w pionie napisach. Oczywiście można analogicznie postąpić przy scollach w poziomie.

Poniżej zostały zdefiniowane wszystkie stałe i zmienne które będą wykorzystywane w przykładach.

const unsigned int img_width; // rozmiar
const unsigned int img_height; // obrazka

const unsigned int text_height;// wysokość tekstu

typedef pixel scanline[img_width]; // pojedyncza linia obrazu

scanline image[img_height]; // bufor obraz
scanline text [text_height]; // bufor dla 1 linii tekstu

// funkcja wyświetla generuje napis w buforze 'text'
void render_text(const char* string);

Typowy scroll

W poniższym pseudokodzie obraz jest przesuwany do góry.

int text_scanline = text_height;

...
while (stop == 0)
 {
  for (int i=0; i<img_height-1; i++) // przesuń obraz o 1 linię do góry
    image[i] = image[i+1];     // czasochłonne

  if (text_scanline == text_height) // "wysunięto" już całą linię tekstu
   {                // należy wygenerować nowy tekst
    render_text(...);
    text_scanline = 0;
   }

  image[img_height-1] = text[text_scanline++]; // przepisz do ostatniej linii
                        // obrazu jedną z linii tekstu

  screen = image; // wyświetl obraz
 }

Przesunięcie image o 1 linię wymaga przesłania (img_height-1)* img_width pikseli i tego należy się pozbyć.

Optymalizacja

Proponuję potraktować image jako bufor okrężny scanlinów.

int text_scanline = text_height; // licznik wyświetlonych linii tekstu
int top_line   = 0;      // wskaźnik początku bufora okrężnego

while (stop == 0)
 {
 if (text_scanline == text_height) // "wysunięto" już całą linię tekstu
   {                // należy wygenerować nowy tekst
    render_text(...);
    text_scanline = 0;
   }

  // przepisanie do ostatniej linii obrazu jednej z linii tekstu
  // ostatnia w buforze okrężnym nie tablicy!
  image[top_line] = text[text_scanline++];

  / należy kopiować scanliny z bufora ekranu w trochę innej kolejności
  n = 0;
  for (i=top_line; i<img_height; i++) // najpierw kopiujemy górną część
    screen[n++] = image[i];

  for (i=0; i<top_line; i++)     // a następnie dolną
    screen[n++] = image[i];

  // zwiększamy top_line
  top_line += (top_line+1) % img_height;
 }

W przypadku gdy obliczenie reszty z dzielenia będzie kłopotliwe (np. pisząc w asemblerze) można użyć prostszego kodu:

if (++top_line == img_height) top_line=0;

Podsumowanie

Przyrost prędkości będzie znaczny, zostało wyeliminowane praktycznie jedno przesyłanie bufora bardzo niewielkim kosztem.

Poniżej zestawienie liczby przesłań scanlinów w obu metodach:

Teoretycznie można więc liczyć na około 200% wzrost prędkości.