Obliczanie wyznacznika macierzy 4x4 przy użyciu rozkazów SSE

Autor: Wojciech Muła
Dodany:22.07.2002
Aktualizacja:21.05.2003

Wstęp

Dana jest macierz M 4x4:

[a0 a1 a2 a3]
[b0 b1 b2 b3]
[c0 c1 c2 c3]
[d0 d1 d2 d3]

Wyznacznik liczymy z rozwinięcia Laplace'a:

detM = a0*b1*c2*d3 - a0*b1*c3*d2 - a0*b2*c1*d3 +
    a0*b2*c3*d1 + a0*b3*c1*d2 - a0*b3*c2*d1
   - a1*b0*c2*d3 + a1*b0*c3*d2 + a1*b2*c0*d3 -
    a1*b2*c3*d0 - a1*b3*c0*d2 + a1*b3*c2*d0
   + a2*b0*c1*d3 - a2*b0*c3*d1 - a2*b1*c0*d3 +
    a2*b1*c3*d0 + a2*b3*c0*d1 - a2*b3*c1*d0
   - a3*b0*c1*d2 + a3*b0*c2*d1 + a3*b1*c0*d2 -
    a3*b1*c2*d0 - a3*b2*c0*d1 + a3*b2*c1*d0

Po wyciągnięciu przed nawiasy otrzymujemy:

detM = (a0*b1-a1*b0)*(c2*d3-c3*d2) +
    (a2*b0-a0*b2)*(c1*d3-c3*d1) +
    (a0*b3-a3*b0)*(c1*d2-c2*d1) +
    (a1*b2-a2*b1)*(c0*d3-c3*d0) +
    (a2*b3-a3*b2)*(c0*d1-c1*d0) +
    (a3*b1-a1*b3)*(c0*d2-c2*d0)

W wyjściowym wzorze należało wykonać 72 mnożenia i 23 dodawania, po uproszczeniu liczby te zredukowały się odpowiednio do 24 i 17.

Wektoryzacja

Oto „fragment” powyższego równania, który doskonale nadaje się do wektoryzacji:

(a0*b1-a1*b0)  [x0]
(a2*b0-a0*b2) = [x1]
(a0*b3-a3*b0)  [x2]
(a1*b2-a2*b1)  [x3]
 A' B' A”B”

Jeśli dane są wektory A = [a0, a1, a2, a3] oraz B = [b0, b1, b2, b3], to wyrażenie można opisać jako: X = A' ⋅ B' − A” ⋅ B”, gdzie A', B', itd. to wektory A, B z odpowiednio przestawionymi elementami. Ponieważ indeksy w A' i B” oraz A” i B' są takie same, wystarczą zatem dwa argumenty definiujące rozmieszczenie elementów.

macro.mac:

; makro oblicza wyrażenie wektorowe A'B'-A”B”

; %1 - wektor A
; %2 - wektor B
; %3 - stała dla rozkazu shufps która wygeneruje wektory A' i B”
; %4 - stała dla rozkazu shufps która wygeneruje wektory B' i A”
; %5, %6 - rejestry robocze -- niszczone
; %7 - rejestr wynikowy

%macro calc 7
    movaps %7, %1
    movaps %6, %2

    shufps %7, %3  ; A'
    shufps %6, %4  ; B'
    mulps %7, %6  ; %7 := A'B'

    movaps %5, %1
    movaps %6, %2

    shufps %5, %4  ; A”
    shufps %6, %3  ; B”
    mulps %6, %5  ; %6 := A”B”

    subps %7, %6  ; %7 := A'B' - A”B”
%endmacro

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w przytoczonym „fragmencie” wzoru wektor A” można otrzymać z wektora A', przez co jeden z rozkazów movaps staje się zbędny.

Do generowania stałej dla rozkazu shufps proponuję utworzyć makrodefinicję, dzięki czemu kod stanie się przejrzystszy; może ona wyglądać tak:

macro.mac:

; xmm = |d|c|b|a|
%define sh(d,b,c,a) (((d&3) << 6) | ((c&3) << 4) | ((b&3) << 2) | ((a&3) << 0))

Żeby maksymalnie wykorzystać moc obliczeniową należy obliczać wyznaczniki dwóch macierzy jednocześnie. Ramką zostały otoczone wyrażenia obliczane przez makro calc.

        I        II
    +-------------+ +-------------+
detM1 = |(a0*b1-a1*b0)|*|(c2*d3-c3*d2)| +
    |(a2*b0-a0*b2)|*|(c1*d3-c3*d1)| + => xmm3 4
    |(a0*b3-a3*b0)|*|(c1*d2-c2*d1)| +
    |(a1*b2-a2*b1)|*|(c0*d3-c3*d0)| +
    +-------------+ +-------------+
       III       IV
    +-------------+ +-------------+
    |(a2*b3-a3*b2)|*|(c0*d1-c1*d0)| +
    |(a3*b1-a1*b3)|*|(c0*d2-c2*d0)|
                      => xmm4 5
detM2 = |(e2*f3-e3*f2)|*|(g0*h1-g1*h0)| +
    |(e3*f1-e1*f3)|*|(g0*h2-g2*h0)| +
    +-------------+ +-------------+
        V        VI
    +-------------+ +-------------+
    |(e0*f1-e1*f0)|*|(g2*h3-g3*h2)| +
    |(e2*f0-e0*f2)|*|(g1*h3-g3*h1)| + => xmm5 7
    |(e0*f3-e3*f0)|*|(g1*h2-g2*h1)| +
    |(e1*f2-e2*f1)|*|(g0*h3-g3*h0)|
    +-------------+ +-------------+

sse_det4x4.asm:

; esi+0x00 -> a0 a1 a2 a3 = A
; esi+0x10 -> b0 b1 b1 b3 = B
; esi+0x20 -> c0 c1 c2 c3 = C
; esi+0x30 -> d0 d1 d2 d3 = D

; edi+0x00 -> e0 e1 e2 e3 = E
; edi+0x10 -> f0 f1 f2 f3 = F
; edi+0x20 -> g0 g1 g2 g3 = G
; edi+0x30 -> h0 h1 h2 h3 = H

; rejestry robocze: xmm6, xmm7

; xmm3 = wektor I
    movups xmm0, [esi+0x00] ; A
    movups xmm1, [esi+0x10] ; B
    calc  xmm0, xmm1, sh(1,0,2,0), sh(2,3,0,1), xmm6, xmm7, xmm3

; xmm4 = wektor II
    movups xmm0, [esi+0x20] ; C
    movups xmm1, [esi+0x30] ; D
    calc  xmm0, xmm1, sh(0,1,1,2), sh(3,2,3,3), xmm6, xmm7, xmm5

; xmm3 *= xmm4 (wektor I * wektor II)
    mulps xmm3, xmm4

; xmm5 = wektor V
    movups xmm0, [edi+0x00] ; E
    movups xmm1, [edi+0x10] ; F
    calc  xmm0, xmm1, sh(1,0,2,0), sh(2,3,0,1), xmm6, xmm7, xmm5

; xmm4 = wektor VI
    movups xmm0, [edi+0x20] ; G
    movups xmm1, [edi+0x30] ; H
    calc  xmm0, xmm1, sh(0,1,1,2), sh(3,2,3,3), xmm6, xmm7, xmm4

; xmm5 *= xmm4 (wektor V * wektor VI)
    mulps xmm3, xmm4

; xmm2 = wektor III
    movups xmm0, [esi+0x00] ; A-E
    shufps xmm0, [edi+0x00], sh(3,2,3,2)
    movups xmm1, [esi+0x10] ; B-F
    shufps xmm1, [edi+0x10], sh(1,3,1,3)
    calc  xmm0, xmm1, sh(3,2,1,0), sh(3,2,1,0), xmm6, xmm7, xmm2

; xmm4 = wektor IV
    movups xmm0, [esi+0x20] ; C-G
    shufps xmm0, [edi+0x20], sh(0,0,0,0)
    movups xmm1, [esi+0x30] ; D-H
    shufps xmm1, [edi+0x30], sh(2,1,2,1)
    calc  xmm0, xmm1, sh(3,2,1,0), sh(3,2,1,0), xmm6, xmm7, xmm4

; xmm4 *= xmm2 (wektor III * wektor IV)
    mulps xmm4, xmm2

; teraz sytuacja przedstawia się następująco:
;
; |   mm3   |   mm4   |   mm5   |
; |M11 M12 M13 M14|M15 M16|M21 M22|M23 M24 M25 M26|
;
; detM1 = M11+...+M16, detM2 = M21+...+M26


    movaps xmm0, xmm5

    shufps xmm0, xmm3, sh(1,0,3,2) ; xmm0 = |M13 M14|M23 M24|
    shufps xmm5, xmm3, sh(3,2,1,0) ; xmm5 = |M11 M12|M25 M26|
                    ; xmm4 = |M15 M16|M21 M22|

    addps  xmm0, xmm4
    addps  xmm0, xmm5       ; xmm0 = |M1' M1”|M2' M2”|

    movaps xmm1, xmm0
    shufps xmm1, xmm1, sh(2,3,0,1) ; xmm1 = |M1” M1' |M2” M2' |
    addps  xmm0, xmm1       ; xmm0 = |detM1 detM1|detM2 detM2|