SSE3: HADDPS i iloczyn skalarny

Autor: Wojciech Muła
Dodany:14.09.2007

Rozkaz haddps wprowadzony w SSE3 działa następująco:

haddps [e, f, g, h], [a, b, c, d] = [a+b, c+d, e+f, g+h]
     xmm2/mem    xmm1        xmm1

Znakomicie ułatwia obliczanie iloczynu skalarnego, a więc także mnożenie wektorów i macierzy 4x4. Przedstawiam przykład równoległego wyznaczania czterech iloczynów skalarnych.

sse3-dotprod.S:

# void sse3_dotprod4(float vec1x4[4*4], float vec2x4[4*4], float result[4]);
sse3_dotprod4:
    mov   4(%esp), %eax  # vec1x4 address
    mov   8(%esp), %edx  # vec2x4 address

    # load 8 vectors        # index -> 0  1  2  3
    movups 0x00(%eax), %xmm0    # xmm0 := x00 x01 x02 x03
    movups 0x00(%edx), %xmm1    # xmm1 := y00 y01 y02 y03
    movups 0x10(%eax), %xmm2    # xmm2 := x10 x11 x12 x13
    movups 0x10(%edx), %xmm3    # xmm3 := y10 y11 y12 y13
    movups 0x20(%eax), %xmm4    # xmm4 := x20 x21 x22 x23
    movups 0x20(%edx), %xmm5    # xmm5 := y20 y21 y22 y23
    movups 0x30(%eax), %xmm6    # xmm6 := x30 x31 x32 x33
    movups 0x30(%edx), %xmm7    # xmm7 := y30 y31 y32 y33

    # parallel multiplication
    mulps  %xmm1, %xmm0      # xmm0 := x0*y0 = d00 d01 d02 d03
    mulps  %xmm3, %xmm2      # xmm2 := x1*y1 = d10 d11 d12 d13
    mulps  %xmm5, %xmm4      # xmm4 := x2*y2 = d20 d21 d22 d13
    mulps  %xmm1, %xmm6      # xmm6 := x3*y3 = d30 d31 d32 d33

    # horizontal addition
    haddps %xmm2, %xmm0      # xmm0 := |d00+d01|d02+d03|d10+d11|d12+d13|
    haddps %xmm6, %xmm4      # xmm4 := |d20+d21|d22+d23|d30+d31|d32+d33|
    mov   12(%esp), %eax
    haddps %xmm4, %xmm0      # xmm0 := | dot0 | dot1 | dot2 | dot 3 |

    # save result
    movups %xmm0, (%eax)
    ret