SSE: Transpozycja bloku bitów

Autor: Wojciech Muła
Dodany:28.04.2008

Dany jest blok 8 bajtów:

|a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7|    bajt 0
|b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7|
|c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7|     .
|d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|     .
|e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7|     .
|f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7|
|g0 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7|
|h0 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7|    bajt 7

Wynikiem transpozycji ma być:

|a0 b0 c0 d0 e0 f0 g0 h0|    bajt 0
|a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1|
|a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2|     .
|a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3|     .
|a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4|     .
|a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5|
|a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6|
|a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7|    bajt 7

Dzięki rozkazom SSE można dość łatwo dokonać tego działania. Algorytm wymaga 8 iteracji (równocześnie transponowane są dwa bloki), w każdej wykonywane są następujące kroki:

 1. powielany jest i-ty bajt (np. i=4) — PSHUFB:

  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  |d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7|
  
 2. maskowane są kolejne bity — PAND:

  |d0 0 0 0 0 0 0 0|
  | 0 d1 0 0 0 0 0 0|
  | 0 0 d2 0 0 0 0 0|
  | 0 0 0 d3 0 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d4 0 0 0|
  | 0 0 0 0 0 d5 0 0|
  | 0 0 0 0 0 0 d6 0|
  | 0 0 0 0 0 0 0 d7|
  
 3. powielanie bitów — PCMPEQB (właściwie powielenie negacji bitów):

  |d0 d0 d0 d0 d0 d0 d0 d0|
  |d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1|
  |d2 d2 d2 d2 d2 d2 d2 d2|
  |d3 d3 d3 d3 d3 d3 d3 d3|
  |d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4|
  |d5 d5 d5 d5 d5 d5 d5 d5|
  |d6 d6 d6 d6 d6 d6 d6 d6|
  |d7 d7 d7 d7 d7 d7 d7 d7|
  
 4. pozostawienie bitów na i-tej pozycji — PANDN:

  | 0 0 0 0 d0 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d1 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d2 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d3 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d4 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d5 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d6 0 0 0|
  | 0 0 0 0 d7 0 0 0|
  
 5. połączenie wyników z wynikami innych iteracji — POR

Szkic programu:

;
    pxor  %xmm1, %xmm1      ; xmm1 := packed_byte(0x00)
    movdqa MASK1, %xmm2      ; MASK1 = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80} * 2

    pxor  %xmm7, %xmm7      ; xmm7 - wynik
    movdqa (%esi), %xmm3      ; załadowanie 16 bajtów
0:
    xor   %eax, %eax
    movl   $16, %ecx
    1:
        movdqu %xmm3,     %xmm0
        pshufb PATTERN(%eax), %xmm0  ; (1)  -- PATTERN[i] = packed_byte(i)
        pand  %xmm2,     %xmm0  ; (2)
        pcmpeqb %xmm1,     %xmm0  ; (3)
        pandn  MASK2(%eax),  %xmm0  ; (4)  -- MASK2[i] = packed_byte(1 << i)

        por   %xmm0, %xmm7      ; (5)

        addl  $16,  %eax
        cmp   $16*16, %eax
        jb   1b


    subl  $1, %ecx
    jnz   0b