Znaki wieloznaczne (wildcards)

Autor: Wojciech Muła
Dodany:8.03.2002

Wprowadzenie

Artykuł omawia procedurę porównującą łańcuch ze wzorcem w którym użyto znaków wieloznacznych (ang. wildcards) znanych z DOS-a:

Przedstawione funkcje zostały przesłane na grupę dyskusyjną pl.comp.lang.c.

Algorytm

Gdy wzorzec zawiera tylko pytajniki sprawdzenie jest bardzo łatwe:

int str_quotcmp(const char *sring, const char* pattern)
{
 char* s = (char*)string;
 char* p = (char*)pattern;

 while (*s && *p)
  {
  if ((*p != ?') && (*s != *p)) return 0;
  s++;
  p++;
  }
 return 1;
}

Jeśli jednak we wzorcu są gwiazdki (ang. asterisk) to sprawa nieco się komplikuje. Jak zostało napisane gwiazdka zastępuje dowolny ciąg liter, należy więc sprawdzić czy w łańcuchu istnieje taki fragment tekstu który będzie pasował do wzorca (poczynając od gwiazdki). Co jednak jeśli we wzorcu występuje większa liczba gwiazdek? — należy wziąć fragment wzorca spomiędzy dwóch kolejnych.

Proszę prześledzić przykład:

wzorzec = "as*ler*cor*r"
łańcuch = "assembler corner"

Pierwszym fragmentem wzorca jest as — ponieważ nie ma przed nim gwiazdki musi on dokładnie pasować do początku łańcucha i tak jest.

wzorzec = "*ler*cor*r"
łańcuch = "sembler corner"

Następnym fragmentem wzorca jest ler, przed nim występuje gwiazdka, czyli trzeba sprawdzić jego wszystkie możliwe położenia.

Najpierw porównany zostanie z fragmentem łańcucha sem — oczywiście nie pasuje. Następnie brane są kolejne 3-literowe fragmenty łańcucha: emb, ble, a w końcu ler który rzecz jasna jest identyczny.

wzorzec = "*cor*r"
łańcuch = " corner"

Postępując tak samo jak wcześniej dojdziemy do wniosku, że łańcuch pasuje do wzorca.

Implementacja

Poniższa procedura zwraca 1 gdy łańcuch pasuje do wzorca.

int match_pattern(const char* string, const char* pattern)
{
 char* p = (char*)pattern;
 char* s = (char*)string;

 char prev_asterisk;
 char* asterisk;

 int len;
 while (*p)
 {
 if ((prev_asterisk = *p) == '*') p++; // jeśli bieżący znak jest gwiazdką
                    // przeskocz go (prev_asterisk
                    // przechowuje o tym informację)
  if (!*p) break;      // w przypadku gdy był to ostatni znak kończ

  asterisk = strchr(p, '*'); // znajdź kolejne wystąpienie gwiazdki

  // wyznacz długość fragmentu wzorca
  if (asterisk) len = (int)asterisk-(int)p;
      else {
         len = strlen(p);
         asterisk = &p[len];
         }

  if (prev_asterisk == '*') // sprawdzamy dowolną przerwę
   {
   char* temp = s;
   while (*temp)
    {
     if (str_quotcmp2(p, temp, len)) break;
     temp++;
    }
   if (!*temp) return 0;  // jeśli doszliśmy do końca 'string'
               // znaczy to, że fragment wzorca nie występuje
               // w łańcuchu
   p = asterisk;
   s = temp+len;
   }
  else // bez przerw, dokładne dopasowanie
   {
   if (!str_quotcmp2(p, s, len)) return 0;
   p = asterisk;
   s+= len;
   }
 }
 return 1;
}

Funkcja str_quotcmp2 jest taka sama jak przedstawiona na początku str_quotcmp, lecz jako warunek stopu została przyjęta długość fragmentu wzorca.

int str_quotcmp2(const char *sring, const char* pattern, int len)
{
 char* s = (char*)string;
 char* p = (char*)pattern;

 while (*s && len)
  {
  if ((*p != '?') && (*s != *p)) return 0;
  s++;
  p++;
  len--;
  }
 return (len == 0);
}