AVX: rozkazy trójargumentowe

Autor: Wojciech Muła
Dodany:29.04.2008

W tej chwili zdecydowana większość rozkazów nadpisuje jeden z argumentów: Ra := Ra op Rb. AMD w swoim SSE5, zaś Intel w AVX zapowiadają wprowadzenie rozkazów trójargumentowych, tj. takich, które pozwalają podać dowolny rejestr docelowy, czyli Rc := Ra op Rb. To rozwiązanie, zapożyczone z RISC, ukrywa jedno przypisanie, które (jak można przypuszczać) na poziomie sprzętowym jest za darmo. Przy okazji zmniejsza się rozmiar kodu.

Przykład — konwersja obrazów ze skali szarości do ARGB 8:8:8:8

Obecnie:

movdqa (%eax), %xmm0  ; wczytanie pikseli 0..15
movdqa  %xmm0, %xmm1
movdqa  %xmm0, %xmm2
movdqa  %xmm0, %xmm3

pshufb  P03,  %xmm0  ; konwersja pikseli 0..3 na ARGB (A=0)
            ; P03 = {0, 0, 0, 0x80, 1, 1, 1, 0x80, 2, 2, 2, 0x80, 3, 3, 3 0x80}
pshufb  P47,  %xmm1  ; konwersja pikseli 4..7
pshufb  P8b,  %xmm2  ; konwersja pikseli 8..11
pshufb  Pcf,  %xmm3  ; konwersja pikseli 12..15

movdqa %xmm0, 0(%ebx)
movdqa %xmm1, 16(%ebx)
movdqa %xmm2, 32(%ebx)
movdqa %xmm3, 48(%ebx)

Z rozkazami trójargumentowymi (AVX):

movdqa (%eax), %xmm0      ; wczytanie pikseli 0..15

vpshufb P47,  %xmm0, %xmm1  ; konwersja pikseli 4..7
vpshufb P8b,  %xmm0, %xmm2  ; konwersja pikseli 8..11
vpshufb Pcf,  %xmm0, %xmm3  ; konwersja pikseli 12..15
pshufb  P03,  %xmm0      ; konwersja pikseli 0..3 na ARGB (A=0)
                ; P03 = {0, 0, 0, 0x80, 1, 1, 1, 0x80, 2, 2, 2, 0x80, 3, 3, 3 0x80}

movdqa %xmm0, 0(%ebx)
movdqa %xmm1, 16(%ebx)
movdqa %xmm2, 32(%ebx)
movdqa %xmm3, 48(%ebx)